เเสดงข้อมูลการเเจ้งซ่อม


ลำดับ
วันที่เเจ้ง
หน่วยงาน
ชนิดอุุปกรณ์
ปัญหา
ผู้เเจ้ง
สถานะ
1
04-03-2014
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ วัชรินทร์ บุญช่วย
2
04-03-2014
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Network
internet ใช้การไม่ได้ วัชรินทร์ บุญช่วย
ทั้งหมด 77รายการ/เลือกหน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6