เเสดงข้อมูลการเเจ้งซ่อม


ลำดับ
วันที่เเจ้ง
หน่วยงาน
ชนิดอุุปกรณ์
ปัญหา
ผู้เเจ้ง
สถานะ
1
19-12-2017
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
อื่นๆ ขนิษฐา พุธจันทร์
2
17-10-2017
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
พิมพ์เอกสารไม่ได้ รัตน์วิภา ขุนเพ็ชร์
3
10-10-2017
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
พิมพ์เอกสารไม่ได้ ดาริณี รักษ์ทอง
4
22-08-2017
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ ดาริณี ขุนเพ็ชร์
5
31-07-2017
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
โปรแกรมใช้งานไม่ได้ นุชจรินทร์ นาวรรณ์
6
04-07-2017
สำนักงานอธิการบดี
IP_Phone
ปรึกษาเเละเเก้ไขปัญาหา IP Phone ภานุวัฒน์ หนูนคง
7
22-05-2017
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ นุชจรินทร์ นาวรรณ์
8
16-05-2017
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ ณัฐวดี นาวรรณ์
9
06-03-2017
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ ดาริณี ขุนเพ็ชร์
10
24-02-2017
สำนักงานอธิการบดี
IP_Phone
ปรึกษาเเละเเก้ไขปัญาหา IP Phone ณัฐวดี นาวรรณ์
11
31-10-2016
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ ดาริณี ขุนเพ็ชร์
12
27-10-2016
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ ดาริณี ขุนเพ็ชร์
13
26-10-2016
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ วรรณะ เจริญศรี
14
26-10-2016
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
โปรแกรมใช้งานไม่ได้ วรรณะ เจริญศรี
15
18-10-2016
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ มัสรินทร์ วิวัฒน์
ทั้งหมด 77รายการ/เลือกหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>