เเสดงข้อมูลการเเจ้งซ่อม


ลำดับ
วันที่เเจ้ง
หน่วยงาน
ชนิดอุุปกรณ์
ปัญหา
ผู้เเจ้ง
สถานะ
1
06-12-2023
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
PC/Notebook
อื่นๆ นงลักษณ์ รักจันทร์
2
01-12-2023
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ สมใจ เกตุแก้ว
3
29-11-2023
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ สุชาดา จีนสุกแสง
4
29-11-2023
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
อื่นๆ กชภัส แก้ววรบรรณ
5
29-11-2023
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ สุภาวรรณ กิจสกุล
6
28-11-2023
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ ดรุณี จารุมณี
7
28-11-2023
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
อื่นๆ สโรชา เรืองกาญจน์
8
27-11-2023
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
ปรึกษาปัญหาการใช้โปรแกรมสำนักงาน (MS Office) ขวัญฤดี พ่วงทอง
9
24-11-2023
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
PC/Notebook
อื่นๆ นงลักษณ์ รักจันทร์
10
24-11-2023
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
พิมพ์เอกสารไม่ได้ จุติพร ไชยสวัสดิ์
11
23-11-2023
หน่วยตรวจสอบภายใน
PC/Notebook
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ มายาวี คงสะอาด
12
20-11-2023
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
โปรแกรมใช้งานไม่ได้ กชภัส แก้ววรบรรณ
13
15-11-2023
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ สมใจ เกตุแก้ว
14
15-11-2023
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
ปรึกษาปัญหาการใช้โปรแกรมสำนักงาน (MS Office) ศิวพร มรรคมนตรี
15
13-11-2023
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ ผุสดี แสงมณี
ทั้งหมด 147รายการ/เลือกหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>