เเสดงข้อมูลการเเจ้งซ่อม


ลำดับ
วันที่เเจ้ง
หน่วยงาน
ชนิดอุุปกรณ์
ปัญหา
ผู้เเจ้ง
สถานะ
23-04-2020
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
อื่นๆ นันทวดี จันทร์ศรีบุตร
29-11-2019
สำนักงานอธิการบดี
Printer
อื่นๆ ดาริณี รักษ์ทอง
16-08-2019
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ ศศิธร ดีใหญ่
06-11-2018
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
อื่นๆ รัตน์วิภา ขุนเพ็ชร์
03-10-2018
สำนักงานอธิการบดี
IP_Phone
ปรึกษาเเละเเก้ไขปัญาหา IP Phone ดาริณี รักษ์ทอง
03-10-2018
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
ปรึกษาเเละเเก้ปัญหาไวรัส ดาริณี รักษ์ทอง
10-09-2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์
PC/Notebook
โปรแกรมใช้งานไม่ได้ โยทกา ทองนิมิตร
19-12-2017
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
อื่นๆ ขนิษฐา พุธจันทร์
17-10-2017
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
พิมพ์เอกสารไม่ได้ รัตน์วิภา ขุนเพ็ชร์
10-10-2017
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
พิมพ์เอกสารไม่ได้ ดาริณี รักษ์ทอง
22-08-2017
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ ดาริณี ขุนเพ็ชร์
31-07-2017
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
โปรแกรมใช้งานไม่ได้ นุชจรินทร์ นาวรรณ์
04-07-2017
สำนักงานอธิการบดี
IP_Phone
ปรึกษาเเละเเก้ไขปัญาหา IP Phone ภานุวัฒน์ หนูนคง
22-05-2017
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ นุชจรินทร์ นาวรรณ์
16-05-2017
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ ณัฐวดี นาวรรณ์
ทั้งหมด 84รายการ/เลือกหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>